Skutki uboczne budowy czyli odpady

Budownictwo to wymagająca branża, która wiąże się również z wieloma wyjątkowymi wyzwaniami. Obejmują one także znalezienie najbardziej wydajnego i opłacalnego sposobu postępowania z odpadami budowlanymi i odpadami wytwarzanymi podczas pracy. W rzeczywistości usuwanie odpadów budowlanych jest niekończącym się zadaniem dla wykonawców.

Bezpieczeństwo powinno być najważniejsze przy wykonywaniu swoich obowiązków, tuż przed budżetami i ramami czasowymi. Potem są problemy z przepisami, zasadami związkowymi, pogodą i relacjami podwykonawców.

Ale zawsze jest jeszcze kwestia sprzątania i wywozu śmieci.

Nie mały problem dla budowlańców

Dla większości kontrahentów zajmowanie się odpadami budowlanymi i usuwaniem resztek budowlanych jest jednym z najbardziej nieefektywnych zadań, z którymi się borykają. Koszty utylizacji rosną, a ich własne zasoby produkcyjne są przejmowane bez końca wraz z ciągłą potrzebą oczyszczania i usuwania odpadów budowlanych.

Ponieważ powierzchnia składowisk również szybko się zmniejsza, alternatywy, takie jak ponowne użycie i recykling odpadów, stanowią poważny problem. Dobrą wiadomością jest to, że wyzwanie w zakresie odpadów z prac badawczo-rozwojowych (budowlanych i rozbiórkowych) daje wykonawcom i konstruktorom pozytywny wkład w ochronę środowiska.

Jakie odpady gromadzą się przy budowie?

Budowa jest miejscem gdzie zazwyczaj powstają śmieci z kilku kategorii:

*Odpady pozostałe z nowej konstrukcji (np. Resztki materiału, opakowania itp.)
*Przebudowa / rozbiórka starszych budynków (tj. Stare drewno, izolacja, gips, cegły, gruz armatury, urządzenia itp.)
*Odpady z dużych robót budowlanych, takich jak autostrady i mosty (np. Beton, asfalt, gruz itp.)

To, ile faktycznie powstaje z prac budowlanych i rozbiórkowych, zależy od tego, jak zdefiniowane są odpady budowlane i co jest w nich uwzględnione.

Częściowym wyzwaniem jest również to, że znaczna część odpadów nadaje się do ponownego użycia w takiej czy innej formie. Drugim wyzwaniem związanym z odpadami, które „wytwarza” budowa jest to, że niektóre z nich są uważane za niebezpieczne.

Wskazówki dla konstruktorów i wykonawców

-Zamiast tworzyć stos mieszanych materiałów podczas remontu lub budowy domu, rozważ oddzielenie i odzyskanie użytecznych materiałów, w tym tarcicy, osprzętu, sprzętu i urządzeń.
-Jednym ze sposobów, w przypadku istniejącego domu, jest dekonstrukcja, systematyczne i staranne usuwanie materiałów ze struktur w celu ponownego użycia lub recyklingu.
-Punkty sprzedaży są dostępne w wielu obszarach, zbierają one lub kupują zużyte i odzyskane materiały budowlane, a niektóre organizacje non-profit również akceptują zużyte materiały budowlane.

 

Może Ci się również spodoba