Czym powinien wyróżniać się dobry kontener?

Kontenery na odpady można opisać używając dla tego celu wielu funkcji. Wybierz spośród nich te, które są najbardziej odpowiednie dla twojego lokalnego otoczenia i działań oraz nadaj im priorytety.

W skrócie, kontenery na odpady powinny być bezpieczne, opłacalne, widoczne, łatwe w użyciu i zrozumiałe. Ważna jest też czytość i praktyczność dla używających oraz profesjonalistów zajmujących się odpadami.

Najważniejsze cechy

*Łatwo zauważalny: widoczny z daleka, szczególnie gdy pojawiają się wrony
*Z jasnymi instrukcjami sortowania: nie ma wątpliwości, dokąd muszą trafić poszczególne rodzaje odpadów (zdjęcia lub obrazi, kształt punktu wejścia itp.)
*Przekazuje informacje i uświadamia: zwiększ świadomość na temat odpadów, ich wpływu lub sposobu ich waloryzacji
*Estetyczny lub zabawny design: co najmniej czyste kosze, które również mogą zwrócić i przyciągnąć uwagę (kolor, rysunek,…)
*Dostępny dla wszystkich: w tym kaleki, osoby niepełnosprawne, dzieci lub osoby starsze (przykład: ograniczona wysokość, mechanizm ułatwiający otwieranie,…)
*Interaktywny: za pomocą narzędzi cyfrowych lub gier (szturcha)
*Nagradzanie i edukowanie: musi uderzyć użytkownika poprzez waloryzację jego gestu

Dostosowanie kontenera do otoczenia i zasobów

*Mają swoją zaprojektowaną lokalizację: łatwą do przechowywania, opartą na dostępnych przestrzeniach i dostosowaną do otoczenia innych infrastruktur, takich jak ławki, drogi lub oświetlenie publiczne
*Bezpieczne: takie jak uwzględnianie dzieci lub lokalizacji kuchni, z zachowaniem zasad higieny. Łatwość czyszczenia i odporność na środki czyszczące,
*Odporny: dostosowuje się do warunków, takich jak wiatr, powódź, pozostaje stabilny pomimo nacisku siły bocznej.
*Przystępna cena: na podstawie kosztu wytworzenia (recykling pojemnika może być przydatny w celu optymalizacji ograniczonych zasobów finansowych i zmniejszenia ilości odpadów) i jego żywotności (lepiej, jeśli będzie używany przez kilka lat)
*Zgodność z lokalnymi przepisami: szczególnie ze standardami bezpieczeństwa i higieny

Kontener nie zastąpi chęci do dbania o środowisko

Na koniec powinieneś zdefiniować lokalizację i system obsługi technicznej kontenera. Sam kosz nie rozwiąże wszystkiego. Jeśli źle zlokalizowani ludzie nie będą go używać, lub będzie źle zarządzany, a odpady nie będą zbierane. Pomyśl o większym obrazie i w sposób całościowy. Czasami zbieranie odpadów może być trudne, szczególnie w środowisku naturalnym, takim jak góry lub niedostępne plaże.
Przykładowo we Francji park narodowy les Calanques w pobliżu Marsylii nawet usunął kosze! Ma to zwiększyć świadomość odwiedzających na temat wrażliwości obszaru na środowisko, informując 2 miliony odwiedzających, aby „zatrzymali swoje odpady i je posortowali”. Nie da się bowiem ustawić śmietników i kontenerów na każdym obszarze i w niewielkich odległościach a później jeszcze opróżniać i wymieniać je regularnie. Dlatego świadomość ludzka i dbałość o środowisko spełniają tu ogromną rolę.

 

Może Ci się również spodoba