Czym jest bierna ochrona ppoż?

Prawidłowe wyposażenie budynku w bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe to obowiązek każdego inwestora, zlecającego budowę domów, kamienic, bloków, apartamentowców, budynków użyteczności publicznej. Jednym z podstawowych systemów zabezpieczeń, na jakie musi zwrócić uwagę, to tzw. bierna ochrona przeciwpożarowa.

Co określamy jako bierna ochrona przeciwpożarowa?

Bierna ochrona ppoż to system zabezpieczeń, który ma na celu zminimalizować straty na wypadek zaistnienia w danym miejscu pożaru. Etapy tworzenia jej poszczególnych elementów wynikają głównie z przepisów przeciwpożarowych, nakazujących podzielić budynek na strefy pożarowe (określonej wielkości). Bierna ochrona przeciwpożarowa obejmuje zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych budynku, części wyposażenia, instalacji. Taka budowla musi spełniać kilka podstawowych parametrów (nośność, szczelność, izolacyjność ogniową).

Z czego składa się bierna ochrona ppoż?

Realizacją poszczególnych elementów biernej ochrony ppoż zajmują się specjalistyczne zespoły. Wiedzą one doskonale, z jakich części składa się cały system. Najważniejsze elementy biernej ochrony przeciwpożarowej to:

  • zabezpieczenia przejść kablowych,
  • zabezpieczenia szczelin i dylatacji za pośrednictwem środków ogniochronnych,
  • zabezpieczenia ogniochronne materiałów palnych,
  • zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść instalacyjnych.

Zadbanie o wszystkie wymienione punkty ma na celu oddzielenie źródła ognia od pozostałych wydzielonych stref budynku.

Jakie są najważniejsze środki biernej ochrony ppoż?

Podstawowymi środkami biernej ochrony przeciwpożarowej są masy i pasy ogniochronne, które mogą różnić się od siebie składem i zastosowaniem. Dostarcza je m.in. ceniona hurtownia sprzętu ppoż i BHP „Strażak”. Poliuretanowe pasty ogniochronne nie dopuszczają, by ogień szybko rozprzestrzeniał się. Wykorzystywane są do ogniochronnych wypełnień, poprawy dymoszczelności, zabezpieczania stolarki okiennej i drzwiowej.

Masy ogniochronne jednoskładnikowe mają postać pasty powstałej z wody i koloidalnej żywicy syntetycznej. Ich powłoka jest niepalna, dlatego zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru. Innym elementem są farby ogniochronne pęczniejące, których powłoka – pod wpływem wysokiej temperatury – zwiększa swoją objętość.

Może Ci się również spodoba