Rodzaje pap dachowych

Papy dachowe – ta kategoria materiałów budowlanych zawiera kilka grup produktów. Papy dachowe podzielić można ze względu na zastosowanie. Innym kryterium podziału pap dachowych jest sposób montażu. Również rodzaj użytej masy asfaltowej, dodatki modyfikatorów, wkładka pozwalają na wyróżnienie kilku rodzajów produktów. Przedstawiamy różne rodzaje pap dachowych i wyjaśniamy, jakie są pomiędzy nimi różnice.

Podział pap dachowych ze względu na zastosowanie

Najważniejszym kryterium podziału pap dachowych jest ich zastosowanie. Ze względu na to, którą warstwę w wielowarstwowym pokryciu dachowym mają tworzyć, można wyróżnić papy podkładowe oraz papy wierzchniego krycia. Pierwsze służą jako podkład pod inne materiały stanowiące wykończenie dachu. Drugie zaś używane są w charakterze wierzchniej warstwy poszycia dachowego.

Ze względu na zastosowanie można wyróżnić jeszcze jeden rodzaj – papy specjalne. Do tej grupy należą między innymi perforowane papy wentylacyjne, pozwalające na odprowadzanie gromadzącej się w poszyciu pary wodnej oraz papy samoprzylepne.

Rodzaje pap dachowych a sposób montażu

Istnieje kilka metod kładzenia pap dachowych. Są to:
• tradycyjne klejenie za pomocą lepiku asfaltowego,
• mechaniczne mocowanie przy pomocy gwoździ papowych lub specjalnych łączników,
• zgrzewanie przy użyciu palnika,
• układanie z wykorzystaniem właściwości samoprzylepnych.

Podział pap dachowych ze względu na rodzaj asfaltu

Ekspert z hurtowni papy Papiarz informuje, że: kolejnym ważnym kryterium podziału pap dachowych jest rodzaj użytego asfaltu, dodatków modyfikatorów oraz zastosowanej wkładki podczas ich produkcji.

Asfalty oksydowane służą do wyrobu pap niemodyfikowanych – tradycyjnych oraz niemodyfikowanych pap termozgrzewalnych, jak również niskomodyfikowanych pap SBS-em.  Papy z asfaltów oksydowanych cechują się niewielką odpornością na skrajne temperatury, pod wpływem których mogą ulegać odkształcaniu. Natomiast niewielki dodatek SBS-u do pap oksydowanych poprawia ich właściwości.

Uszlachetnione dzięki zastosowaniu elastomerów lub plastomerów asfalty modyfikowane stosowane są przy produkcji pap modyfikowanych, w tym pap termozgrzewalnych modyfikowanych. Zachowują one giętkość w niskich temperaturach. Jednocześnie nie spływają w czasie upałów. Są zatem lepiej przystosowane do terenów, na których panują zmienne warunki pogodowe.

Podczas zakupu pap dachowych należy uwzględnić szereg podziałów. Pomiędzy produktami znaleźć można bowiem materiały o odmiennych właściwościach i zastosowaniach. Kluczem do sukcesu jest zaś właściwy dobór papy dachowej do sytuacji.

Możesz również polubić…